Producten en diensten

Wij leveren allereerst onze opgewekte energie aan de coöperatie Energievanons. Als leden willen overstappen naar EnergieVanOns helpen wij daar graag bij. Als leden liever een eigen leverancier willen kiezen, staat dat uiteraard vrij.

Daarnaast adviseren wij op verzoek onze leden over energiebesparing en subsidiemogelijkheden bij de realisering daarvan.

In de groentetuin en het voedselbos bieden wij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding. Wij oogsten groenten, fruit, noten, kortom de producten die voortkomen uit ons voedselbos en groentetuin.

Cursussen en educatie ten aanzien van gezonde voeding worden ontwikkeld.

Vanuit het verkooppunt worden onze producten en lokale huisnijverheid aan de man gebracht.